Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành

Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành

Tìm hiểu về bệnh nghề nghiệp, các văn bản pháp luật và danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành. Bệnh nghề nghiệp là gì? Theo luật An toàn vệ sinh lao động 2015, Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác […]

Theo dõi trên Facebook

Chụp X-Quang lưu động

Bài viết mới

Chuyên mục

Lưu trữ