Danh mục khám sức khỏe cho người lái xe

Danh mục khám sức khỏe cho người lái xe

Khám sức khỏe cho người lái xe chuyên nghiệp là nội dung bắt thuộc của liên Bộ Y tế & Bộ GTVT, dưới đây là danh mục khám sức khỏe mà chúng tôi tổng hợp. Danh mục này tuân thủ các thông tư, luật sau: (TT24/2015-BGTVT; TT28/2016-BYT; TT24/2015-BGTVT; TT28/2016-BYT). Danh mục khám sức khỏe cho […]

Theo dõi trên Facebook

Chụp X-Quang lưu động

Bài viết mới

Chuyên mục

Lưu trữ