Hợp tác khám sức khỏe định kỳ

Chúng tôi kết hợp với những cơ sở y tế để triển khai các gói khám sức khỏe, bao gồm các dịch vụ về khám sức khỏe định kỳ.

Bạn hoặc cơ quan của bạn có nhu cầu đăng ký khám sức khỏe, vui lòng liên hệ để xây dựng gói khám. Chúng tôi thực sự cần sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau.