Dịch vụ chụp X-Quang lưu động

Chúng tôi đảm nhiệm những chỉ định chụp x-quang ngoài cơ sở y tế. Thật đơn giản với hệ thống xe chụp X-quang lưu động kỹ thuật số.