Dịch vụ chụp X-Quang lưu động

Chúng tôi đảm nhiệm những chỉ định chụp x-quang ngoài cơ sở y tế. Thật đơn giản với hệ thống xe chụp X-quang lưu động kỹ thuật số.

Xe x-quang lưu động
Xe chụp x-quang lưu động

Mỗi xe x quang lưu động có thể hoạt động độc lập ở mọi nơi. Chỉ cần có nguồn điện 220V, mọi hệ thống chụp có thể vận hành lên tới 800 ca phổi/ngày.

Công nghệ chụp x-quang kỹ thuật số DR. Hệ thống có thể lưu hoàn toàn hình ảnh chụp trên máy tính & in film x-quang khi cần thiết.

Hình ảnh phim x-quang kỹ thuật số.

Phim phổi