Dịch vụ

Các hoạt động kinh doanh chủ đạo của Mekong Medical

Dịch vụ chụp x-quang lưu động

Mekong Medical triển khai hệ thống xe chụp x-quang lưu động trên toàn quốc.

Thiết kế và sản xuất xe chụp x-quang

Sản xuất và lắp đặt xe chụp x-quang theo yêu cầu của quý khách hàng.

Cho thuê thiết bị y tế

Cho thuê các thiết bị y tế phục vụ chẩn đoán khám chữa bệnh.

Tư vấn dịch vụ khám sức khỏe

Tư vấn dịch vụ khám sức khỏe cá nhân và dịch vụ khám sức khỏe doanh nghiệp.

Nâng cấp hệ thống x-quang kỹ thuật số

Nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống x-quang thường lên x-quang DR.

Sửa chữa – mua bán máy x-quang, siêu âm

Mua bán các hệ thống máy chụp x-quang và máy siêu âm. Sửa chữa máy x-quang.