Khám sức khỏe định kỳ là một trong những nội dung bắt buộc phải thực hiện cho người lao động theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y Tế. Năm 2019, chúng tôi tự hào được là đối tác tin cậy để tổ chức chương trình khám sức khỏe cho các đầu bếp đến từ ADEN Services.