Site icon Mekong Medical

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Khám sức khỏe định kỳ doanh nghiệp cho người lao động là một hoạt động quan trọng và cần thiết để bảo vệ sức khỏe và nâng cao năng suất lao động.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong nhà máy

Mục tiêu của chương trình khám sức khỏe định kỳ

Mục tiêu:

Nội dung của khám sức khỏe định kỳ

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của doanh nghiệp. Hiện tại, theo quy định của Thông tư 32/2023/TT-BYT ban hành ngày 31/12/2023 của Bộ Y Tế. Quá trình khám sức khỏe theo Thông tư 32 bao gồm các bước sau:

Xem thêm:

Tại sao nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nhà cung cấp dịch vụ khám sức khỏe

Để biết thêm thông tin về hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được hướng dẫn cụ thể.

 

Exit mobile version