Mekong Medical

Khám sức khỏe định kỳ năm 2021 ở khu vực Miền Bắc

Thực hiện chủ trương khám sức khỏe cho người lao động theo tinh thần của Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y Tế. Mekong Medical triển khai gói khám sức khỏe định kỳ năm 2021 ở khu vực Miền Bắc cho cán bộ công nhân viên các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Đây là gói khám sức khỏe với rất nhiều ưu đãi, được xây dựng riêng cho khối doanh nghiệp, cơ quan…

Khám sức khỏe định kỳ năm 2021

Danh mục khám sức khỏe định kỳ

Danh mục khám sức khỏe là trung tâm của gói khám. Chúng tôi xây dựng nó với phần lõi là danh mục bắt buộc có trong Thông tư 14/2013/TT-BYT (Thông tư 14 hoặc TT14) và phần dịch vụ y tế bổ sung để kết hợp và tối ưu hóa quá trình kiểm tra sức khỏe.

Danh mục khám định kỳ năm 2021 bao gồm:

Nội dung khám tổng quát:

Danh mục dịch vụ xét nghiệm:

Các xét nghiệm cho gói vệ sinh an toàn thực phẩm:

Các xét nghiệm tìm chất gây nghiện:

Bệnh xã hội & phụ khoa, vi trùng

Các xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm

Các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh

Quy trình khám sức khỏe định kỳ

Để một dự án khám sức khỏe thành công, cần tuân thủ quy trình sau:

  1. B1. Đàm phán về báo giá và danh mục khám theo yêu cầu với đơn vị cung cấp dịch vụ. (hoặc đấu thầu)
  2. B2. Lựa chọn & ký hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ, lên phương án triển khai khám sức khỏe
  3. B3. Thực hiện theo kế hoạch đã định
  4. B4. Nhận hồ sơ khám, kết quả tổng hợp, thanh lý & thanh toán theo hợp đồng.

Trả kết quả

Hồ sơ khám sức khỏe được đóng sổ cho mỗi cá nhân.

Thông tin khám sức khỏe được tổng hợp và báo cáo cho công ty theo hướng dẫn trong Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y Tế.

Cam kết bảo mật thông tin. Không tiết lộ với bất cứ bên thứ 3 nào khác.

Nơi khám sức khỏe định kỳ năm 2021

Hiện tại Mekong Medical đang hợp tác triển khai khám sức khỏe với nhà cung cấp dịch vụ PK Việt Hàn. Các chương trình khám sức khỏe được tổ chức chuyên nghiệp và chính xác.

Phòng khám Răng – PK Việt Hàn

PK Việt Hàn cũng là đơn vị đã thực hiện rất nhiều gói khám trong nhiều năm qua, có thể kể đến các dự án lớn như:

Để thực hiện dự án khám sức khỏe định kỳ năm 2021, quý công ty, đơn vị có thể liên hệ với chúng tôi để nhận báo giá với rất nhiều ưu đãi. Cam kết dịch vụ khám chính xác & chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ:

 

Exit mobile version