Chúng tôi đã làm

Mekong Medical là đơn vị cung ứng dịch vụ & thiết bị y tế. Thế mạnh của chúng tôi là triển khai dịch vụ X-Quang lưu động KTS cho đối tác tại khu vực miền Bắc, Bắc Trung Bộ.

Cùng với đó, chúng tôi cũng hợp tác với các cơ sở y tế để thực hiện các chương trình KSK cho người lao động theo Thông tư 14, 15 của Bộ Y Tế.