Thẻ: Cách sử dụng phần mềm ExamVue

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm ExamVue

    Hướng dẫn sử dụng phần mềm ExamVue

    ExamVue là phần mềm quản lý và chỉnh sửa hình ảnh x-quang kỹ thuật số của hãng Radisen, phần mềm đi kèm khi bạn mua tấm nhận ảnh x-quang Radisen. Mặc định thì bên lắp đặt hệ thống x-quang kỹ thuật số sẽ hướng dẫn cách sử dụng. Nếu bạn vẫn chưa nắm rõ cách…