Thẻ: Digital Radiography

  • Digital Radiography là gì?

    Digital Radiography là gì?

    Digital Radiography là chụp X-quang kỹ thuật số, thường được viết tắt là X-quang DR. Trong đó DR là từ viết tắt của Digital Radiography, một cụm từ trong ngôn ngữ Tiếng Anh. Có hai công nghệ X-quang số là X-quang DR và X-quang CR. Trong đó, X-quang DR là công nghệ mới nhất, hiện…