Thẻ: GGT là gì?

  • Chỉ số xét nghiệm GGT là gì?

    Chỉ số xét nghiệm GGT là gì?

    Chỉ số xét nghiệm GGT là một trong ba chỉ số men gan bên cạnh GOT và GPT. Chỉ số GGT giúp đánh giá tình trạng tổn thương gan. Chỉ số xét nghiệm GGT ý nghĩa là gì? GGT là cụm từ viết tắt của Gamma Glutamyl transferase. GGT xuất hiện nhiều ở các cơ…