Thẻ: HF60L Essential

  • Máy thở oxy lưu lượng cao HF60L Essential

    Máy thở oxy lưu lượng cao HF60L Essential

    Máy thở là gì? Máy thở là một bộ máy cơ khí cung cấp hơi thở cho bệnh nhân bằng cách đưa không khí ra vào hai buồng phổi. Hỗ trợ cho người có hơi thở quá yếu hoặc không có khả năng thở được. Máy thở được sử dụng chủ yếu trong chăm sóc đặc…