Thẻ: khám sức khỏe theo thông tư 14

  • Báo giá khám sức khỏe định kỳ

    Báo giá khám sức khỏe định kỳ

    Khám sức khỏe định kỳ theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y Tế, là một trong những nội dung quan trọng phải thực hiện hàng năm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Dưới đây là thông tin về báo giá khám sức khỏe định kỳ mà chúng tôi đã xây dựng để quý…