Thẻ: tự học chụp x quang

  • Kỹ thuật chụp X-Quang tim phổi

    Kỹ thuật chụp X-Quang tim phổi

    X-Quang tim phổi hay X-Quang ngực thẳng là kỹ thuật chụp được chỉ định nhiều nhất trong chẩn đoán sức khỏe. Bài viết này giới thiệu căn bản nhất về kỹ thuật chụp X-Quang tim phổi. Bạn có thể dễ dàng học và làm theo thông qua hình ảnh được đăng trong bài viết. Kỹ…