Thẻ: xe chụp phim x-quang phổi

  • Xe chụp phim x-quang lưu động

    Xe chụp phim x-quang lưu động

    Nhằm ngăn ngừa việc lây nhiễm chéo Covid-19 trong các cơ sở y tế. Mekong Medical cung cấp xe chụp phim x-quang phổi lưu động. Xe chụp phim x-quang phổi lưu động Xe chụp phim x quang lưu động là gì? Xe x-quang lưu động là một phòng chụp x-quang được lắp đặt trên xe…