Thẻ: Hướng dẫn chụp x-quang cổ tay

  • Kỹ thuật chụp x-quang cổ tay

    Kỹ thuật chụp x-quang cổ tay

    Chụp x-quang cổ tay là một trong những kỹ thuật chụp x-quang đơn giản nhất. Tư thế để chỉnh bệnh nhân thông thường là tư thế thẳng và tư thế nghiêng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chụp chếch nếu thấy cần thiết. Dưới đây là các hình ảnh & bài viết hướng dẫn kỹ…