Kỹ thuật chụp x-quang cổ tay

Chụp x-quang cổ tay là một trong những kỹ thuật chụp x-quang đơn giản nhất. Tư thế để chỉnh bệnh nhân thông thường là tư thế thẳng và tư thế nghiêng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chụp chếch nếu thấy cần thiết. Dưới đây là các hình ảnh & bài viết hướng dẫn kỹ thuật chụp x-quang cổ tay.

Hướng dẫn chụp x-quang cổ tay

Chụp x-quang cổ tay tư thế thẳng

Ở tư thế thẳng, bạn cần cho bệnh nhân ngồi ghế thấp và đặt tay nên cassette x-quang (nếu không sử dụng x-quang kỹ thuật số) hoặc bàn chụp. Dặn bệnh nhân nắm tay hờ và để úp xuống vùng chụp. Tia trung tâm đi vào giữa cổ tay. Khoảng cách từ bóng phát tia đến vùng chụp nên là <90 cm.

Mẹo: Nếu sử dụng x-quang kỹ thuật số DR, bạn cũng có thể cho bệnh nhân đứng và để tay úp vào giá chụp.

Hằng số chụp tham khảo:

  • mA: 100
  • KV: 45
  • TIME: 0,04 sec (giây)

Chụp x-quang cổ tay tư thế nghiêng

Ở tư thế nghiêng, để cổ tay bệnh nhân nghiêng sao cho vuông 90 độ so với cassette x-quang hoặc tấm nhận ảnh DR (thiết bị dùng để nhận ảnh x-quang kỹ thuật số). Tia trung tâm đi vuông góc với cassette x-quang và đi vào cổ tay. Khoảng cách từ bóng phát tia đến vùng chụp là <90 cm, đừng để xa quá.

Hằng số tham khảo:

  • mA: 100
  • KV: 48
  • TIME: 0,04 sec

Lưu ý: Cổ tay nghiêng dầy hơn so với cổ tay thẳng, cần để tần số kV cao hơn một chút so với tư thế thẳng. Nếu chụp x-quang kỹ thuật số có thể bạn không cần chỉnh thêm thông số so với tư thế thẳng, nhưng nếu dùng x-quang thông thường, bạn cần phải chỉnh để có hình ảnh rõ nét hơn.

Hình ảnh cách để tư thế chụp x-quang cổ tay (T/N)

hướng dẫn chụp x-quang cổ tay
Tư thế chụp x-quang cổ tay thẳng / nghiêng
Để bệnh nhân ngồi ghế thấp, để tay trên bàn chụp

Hình ảnh x-quang phim chụp x-quang cổ tay

Hình ảnh x-quang phim x-quang cổ tay T/N

Xem thêm:

Ghi chú: Đây chỉ là hướng dẫn cơ bản, văn phạm của chúng tôi không phù hợp để làm tài liệu học thi. ^.^

Mekong Medical

Cung ứng dịch vụ y tế chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *